Science and nonduality: Rupert Spira om medvetandets natur.

Rupert Spira reflekterar kring medvetandets natur i ett föredrag från 2017 års konferens om Science and Nonduality (SANDS).

Rupert har från unga år varit djupt fascinerad av hur verkligheten är beskaffad. Under 20 års tid studerade han läror från Ouspensky, Krishnamurti, Rumi, Shankaracharya, Ramana Maharshi, Nisargadatta och Robert Adams, innan han mötte sin lärare Francis Lucille,för 12 år sedan.

Uppvaknandets Psykologi

Hem           Artiklar           Guidade Meditationer           Psykologkontakt

(c) 2017 Andreas Å