6 tecken på ett kundaliniuppvaknande

Kundalini är en energi som i vanliga fall ligger vilande i kroppen, men som kan väckas upp under vissa förhållanden. Exempelvis av intensiv meditation, yoga, trauma/livskriser, starka sexuella upplevelser, eller av droger. Kundaliniprocessen fungerar som en typ av reningsprocess som hjälper vår identitet att skifta till ett nytt, mer allomfattande perspektiv. Här är 6 tecken på att din kundalini håller på att vakna:

1. Du känner energi som strömmar genom kroppen.

När du har en aktiv kundalini känns det som om energi strömmar genom ryggraden och andra delar av kroppen. Du kan känna bubblande, pirrande eller flödande förnimmelser genom kroppen. I vissa fall upplevs energiflödena som en porlande bakgrund av vitalitet, ibland kan de vara mycket starka och upplevas som ”energiorgasmer”, med energi som strömmar genom kroppen och ut genom exempelvis bröstet, pannan, eller toppen av huvudet.

2. Du känner ibland ett kroppsligt obehag som känns som låsningar av energi.

Ibland kan det kännas som energin fastnar i olika delar av kroppen och skapar obehag. Du kan kanske känna förnimmelser av tryck, tyngd, värk, eller förhårdnader i bröstet eller i huvudet. Detta är vanligt, men kan förstärkas om du försöker trycka ner processen, eller om du lever under livsomständigheter som inte är sanna för dig.

3. Ofrivilliga rörelser och kroppsliga ryckningar.

Din kropp kanske rycker till ofrivilligt eller rör sig som vid kramper. Ofta känner du strömningar av energi när detta sker. Rörelserna kan uppstå när du mediterar, när du hör/läser något du känner är sant för dig, när du slappnar av eller i andra situationer. För vissa kan dessa spontana rörelser vara mer komplexa. Till exempel kanske kroppen spontant genomför en rörelse som påminner om en asana (yogaposition). Andningen kan tillfälligt ändras, och du kanske hostar, eller skrattar utan yttre skäl.

4. Ökad sensorisk känslighet.

Du kan bli mer känslig för stressfyllda situationer. Du kanske  börjar undvika vissa situationer, människor, böcker eller filmer som du upplever som obehagliga eller oharmoniska. Du kan uppleva färger, former och ljud på ett klarare och mer levande sett. Du kanske upplever ovanliga fenomen som exempelvis inre ljus, inre ljud, eller dofter. Vissa upplever paranormala fenomen som exempelvis att minnas tidigare liv, att se vad som kommer att hända i framtiden, kontakt med andra världar, eller telepati.

5. Känslomässiga svängningar.

Du kan uppleva ökade känslomässiga svängningar. Känslor av förvirring, ångest, rädslor för att bli galen eller dö kan förekomma, liksom känslor av frid, jämnmod lycka och extas. Du kan uppleva ökade eller minskade sexuella känslor och ökat eller minskat sömnbehov.

6. Mystiska medvetandetillstånd

En fullt utvecklad kundaliniprocess kan leda till förändrade medvetandetillstånd där du direkt upplever den enhet som alltid finns bakom vår vardagliga upplevelse av separation. Du kan uppleva frid, lugn och en direkt naturlig visdom. Detta kan vara allt från korta eller längre glimtar, till ett permanent varande i detta tillstånd.

Andreas Å

Dela den här artikeln

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *