7 andliga böcker som kan förändra ditt liv

Böcker kan ha en stor kraft, de kan öppna dig för nya perspektiv och få dig att inse att du kanske inte är den du trodde att du var. Böckerna på den här listan har alla betytt mycket för mig och på olika sätt hjälpt mig att öppna upp till en större verklighet. Jag har försökt att prioritera böcker som finns översatta på svenska när jag gjorde listan. Böckerna är inte rangordnade i någon speciell ordning, utan slumpen har fått avgöra placeringen.

1. En ny jord ditt inre syfte, av Eckhart Tolle.

Eckhart Tolle är en andlig lärare och författare som är född i Tyskland, men nu bor i Kanada. Efter att levt många år med åtekommande perioder av depressioner och ångest, genomgick han vid 29 års ålder en genomgripande andlig transformation.  Åren efter det var en period där Tolle försökte föstå, integrera och fördjupa denna förändring. Senare började han arbeta med individer och små grupper som rådgivare och andlig lärare. 1997 gav han ut sin första bok The Power of Now på ett litet oberoende förlag och resten är historia.

Både The Power of Now (Lev livet fullt ut på svenska), och den här uppföljaren har betytt mycket för mig. Båda böckerna har samma grundläggande budskap. Eckhart Tolle vågar vara väldigt enkel. Han hänvisar helt enkelt igen och igen till det stilla varandet, som rymmer vår sanna natur bortom egots begränsningar.

En del har kritiserat Eckhart Tolle för att han inte kommer med något nytt, att hans lära inte skiljer sig från många andras. Jag tycker istället att det här är en styrka hos honom. Eckhart Tolle pekar på en evig sanning, bortom tankar av ”gammalt” och ”nytt”. Det finns en stillhet, en intimitet och en klarhet hos Eckhart Tolle som har förmågan att tala direkt till hjärtat, till vad du egentligen är.

2. Be As You Are: The Teachings of Sri Ramana Maharshi av Ramana Maharshi och David Godman.

Ramana Maharshi och hans lära, är nog den undervisning som betyder mest för mig just nu. Ramana var en indisk mästare som vid 16 års ålder fullständigt vaknade upp till det som är, efter att han genomgått vad som kanske kan beskrivas som en kraftig panikattack med dödsångest. Psykologen C.G. Jung har beskrivit Ramana och hans lära som; ”… det renaste av Indien. Den vitaste punkten i en vit rymd. Med en smak av världsbefrielse och fritt människovarande, är hans lära en sång för årtusenden.”

Ramanas budskap är i grunden väldigt enkelt: Du är redan fri. Det enda du behöver göra för att inse det är att stanna upp och släppa alla tankar och all vilja att vara någon annanstans. Var bara helt tyst för en stund. Gör du det så kommer Självet, vad du egentligen alltid är men som i vanliga fall är dolt under alla våra tankar och koncept att lysa igenom.

För de som hade svårt att direkt erfara det här lärde han ut en enkel metod för att utforska sin egen grund av varande. Att ställa sig frågan ”vem är jag?”, och sedan vila i den tystnad som finns i svaret på frågan. Han lärde även ut bhakti, meditation och andra metoder, alltefter de olika förutsättningar som de personer han mötte hade. David Godmans bok Be As You Are ger en fin överblick av Ramanas lära. För den som vill tränga lite djupare, finns också en längre samling dialoger som heter Talks.

3. När allt rasar samman Innerliga råd för svåra stunder, av Pema Chödrön.

Pema Chöndrön är en buddhistisk nunna och elev till Chögyam Trungpa Rinpoche (som var känd både för sin andliga klarhet och för sin ”galna visdom”). Hennes väg är den andlige krigarens, men med ett öppet och medkännande hjärta.

Pema menar att det är när våra värdar rasar samman som verklig befrielse är möjlig. Hon beskriver i boken hur vi kan möta smärtsamma situationer med ett öppet och vänligt sinnelag och hur vi kan lära oss att slappna av i tillvarons grundläggande osäkerhet. Jag tycker mycket om boken, som känns genuint vis, både på ett relativt och på ett absolut plan.

4. The Zen Teachings of Huang Po, av Huang Po och John Blofeld.

Det här är den äldsta boken på den här listan. Huang Po var en kinesisk mästare som levde på 800-talet. Samtidigt känns hans undervisning så levande, så närvarande att den kunde vara skriven idag. Det finns en direkt enkelhet i boken som jag tycker är väldigt vacker. Här finns inga tomma koncept, inga ritualer, utan bara det där fingret, som igen och igen pekar mot månen. En bok djup som havet och klar som källvatten, eller som ett barns skratt.

Jag älskar verkligen Huang Pos första meningar i den här boken, så här kommer ett citat (i svensk översättning av Elin Lagerkvist):
”Mästaren sade till mig: Alla Buddhor och alla förnimmande varelser är inget annat än Det Enda Medvetandet, och detta Enda Medvetande är det enda som finns till. Detta Medvetande som är utan begynnelse är ofött och oförstörbart. […] Det är det du ser framför dig, försök att förstå det och du begår genast misstag. Det är som den gränslösa rymden som inte kan utforskas eller mätas.”

5. True Meditation, av Adyashanti.

Adyashanti är en av de levande lärare som jag uppskattar mest. Han har skrivit många bra böcker, exempelvis Emptiness Dancing och The End of Your World. Jag vill dock puffa lite extra för just True Meditation, då det är en väldigt praktisk meditationsguide, den enda på den här listan.

Adyashanti menar att vissa former av meditation faktiskt riskerar att förstärka egot om vi inte ser upp. Vi kan ofta allt för lätt börja identifiera oss som ”den som mediterar”, som en bra meditatör, som en dålig meditatör, och så vidare.

I boken visar Adyashanti oss hur vi i stället, i vår meditation, kan släppa ”meditatören” och i stället närma oss det stilla varande som ligger till grund för både oss själva och för världen. En CD med guidade meditationer ingår också.

Jag hade mediterat i många år (vipassana/mindfulness) innan jag läste den här boken och jag kände att boken verkligen hjälpte mig att skifta fokus, bort från de olika objekten för meditationen (andning, ljud etc.), till att mer börja intressera mig för subjektet, den som mediterar. Vem är jag egentligen?

6. Juvelen i ditt inre, av Gangaji.

Gangaji var elev till Papaji, en känd indisk lärare som i sin tur var elev till Ramana Maharshi. Papaji var en mycket kraftfull lärare och många av hans tidigare elever undervisar nu själva; till exempel Mooji, Neelam, och min egen lärare Ganga Mira.

I Juvelen i ditt inre beskriver Gangaji en speciell form av utforskande: Hur vi genom att förhålla oss öppna och nära till svåra känslor kan öppna oss för vår sårbarhet, och i förlängningen till vårt sanna varande. Hur vi på så sätt kan genomskåda roten till lidandet och sluta återupprepa vårt livs dramatiska berättelser om och om igen.

Budskapet i boken är som jag ser det en verksam medicin mot vad som brukar kallas ”spiritual bypassing”; det faktum att många av oss på olika sätt ofta försöker fly från vårt lidande genom att ”överskrida det” (Kanske går vi in i rollen som ”observatör”). Istället visar Gangaji på att vägen till frihet faktiskt kan gå rakt igenom lidandets kärna.

7. I Am That, av Nisargadatta Maharaj.

Nisargadatta Maharaj räknas, tillsammans med Ramana Maharshi och Papaji, som en av de främsta indiska mästarna under 1900-talet. Nisargadatta var en fattig, enkel man, utan någon formell utbildning. Han försörjde sig och sin familj genom att sälja handrullade cigaretter i en liten butik i Bombays slum. Nisargadatta guru hade sagt till honom att helt enkelt försöka stanna i den grundläggande känslan av varande (”jag är”) under vardagens alla aktiviteter. Nisargadatta gjorde som han blivit tillsagd och inom loppet av ett par år hade han vaknat upp till verklighetens sanna natur.

Boken ”I Am That”, består av dialoger mellan Nisargadatta och hans lärljungar. Nisargadatta har en ovanlig förmåga att få de personer som han möter att se igenom sina koncept; alla åsikter de råkar ha om sig själva, om andra och om världen,  och sedan återknyta till den enkla grundläggande känsla av varande, och till det som ligger bortom det…

I Am That är en modern andlig klassiker. Ett citat från boken som jag älskar och ofta återkommer till är: Love says ”I am everything”. Wisdom says ”I am nothing”. Between the two, my life flows.

 

Bubblare: Papaji: ”The Fire of Freedom”, Thich Nhat Hanh: ”Mindfulenss, ögonblickets under”, Annamalai Swami: ”Final Talks”, Byron Kathie: ”Tusen ord för glädje”,  Mooji: ”Before I Am: The Direct Recognition of Truth”, ”Tao te Ching”.

Antes Do Eu Sou – Dialogos Com Mooji: O RECONHECIMENTO DIREITO DO NOSSO SER ORIGINAL
White Fire: Spiritual Insights and Teachings of Advaita Zen Master Mooji
2014
Vaster Than Sky, Greater Than Space
2016
Before I Am: The Direct Recognition of Truth
2008
The Mala of God
2015
Writing on Water: Spontaneous Utterances, Insights and Drawings
2011
Atem des Absoluten: Dialoge mit Mooji ; das Manifeste und Nichtmanifeste sind eins
An Invitation to Freedom: Immediate Awakening for Everyone
2018
Bevor Ich Bin – die direkte Erkenntnis der Wahrheit
2014
El latido de lo absoluto : lo manifiesto y lo no manifiesto son uno
O sopro do absoluto: o manifesto e o não manifesto são um
Adem van het absolute: dialogen met Mooji het gemanifesteerde en ongemanifesteerde zijn één
Più vasto del cielo, più grande dello spazio
2018
Breath of the Absolute: Dialogues with Mooji: The Manifest and Unmanifest Are One
2010
Weiter als Himmel, größer als Raum: Das Buch der inneren Befreiung
2018
Danser sur l’eau: Paroles spontanées, intuitions et dessins
Antes de yo soy
Più vasto del cielo, più grande dello spazio. Quello che sei, prima di diventare
2018

Skriv gärna en kommentar om vilka andliga böcker som betytt mest för dig!

Dela den här artikeln

One comment

  1. Hej
    En bok som bokstavligen förändrade mitt liv är En kurs i mirakler. Den ”fann mig” 1986, och det ledde till att jag bytte yrke från kvantfysiker till psykosyntesterapeut 1992 (psykosyntesforum.se). Jag har nyligen deltagit i översättningen av en efterföljare till EKIM, En kurs i kärlek, som finns att läsa om på enkursikärlek.se.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *